วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน 2

เรื่อง...ทารุนหรือสั่งสอน

            จากภาพนี้สื่อถึงการลงโทษเด็กนักเรียนที่รุนแรงเกินความเหมาะสม  เนื่องจากในฐานะที่เป็นครูผู้ลงโทษ ควรมีวิจารณญาณในการลงโทษ  เพราะเด็กนั้นสามารถทำผิดได้เป็นธรรมดา  เราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ ควรจะระงับควบคุมอารมณ์  และควรใช้เหตุและผลพูดคุยกับเด็ก  ทำความเข้าใจกับเด็ก ให้รู้ถึงสาเหตุของการลงโทษ และครูควรทำตัวให้เป็นแบบอย่างแก่เด็ก
สาเหตุ
        1.เด็กไม่ทำการบ้าน
        2.เด็กไม่ตั้งใจเรียน
        3.เด็กไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของครู
        4.ครูลงโทษด้วยการใช้ไม้เรียว
        5.ครูลงโทษด้วยอารมณ์ความโกรธอย่างรุนแรง
การแก้ปัญหา(ในฐานะครู)
        1.ครูควรควบคุมอารมณ์
        2.ไม่นำเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องการเรียนการสอน
        3.ลงโทษนักเรียนตามความเหมาะสม
        4.ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น