วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อนุทิน 1


แนะนำตัว

นางสาว สิริลักษณ์   รัตนะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4    รหัส 5411103029
คณะ ครุศาสตร์     หลักสูตร คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
ที่อยู่ 15/1 หมู่ 9 ตำบลเสาเภา  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปรัชญาชีวิต : วันนี้อาจเป็น"ดิน"ที่ไร้ค่า 

แต่ พรุ่งนี้ต้องเป็น"ฟ้า"ที่ยิ่งใหญ่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น